1. Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи
 2. Структура та органи управління закладу освіти
 3. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 4. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 5. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
 6. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 7. Мова (мови) освітнього процесу
 8. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
 9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 10. Результати моніторингу якості освіти
 11. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 12. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 13. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства
 14. Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством