Монастирищина у боротьбі за незалежність України

Коропець

1 вересня 1939 року почалася Друга сві­това війна. 18 вересня загони Червоної армії з'явилися у Коропці. С. Мельник згадує: «Червоноармійці підійшли до помешкання бургомістра Мілєвського. Бургомістр ви­йшов, віддав честь. Відбулася між ними розмова. Пан Мілєвський зайшов до оселі, повернувся і віддав ключі від гміни і печат­ку. Через кілька днів його з сім'єю вивезли до Сибіру». Потім у Коропці був мітинг. Зі спогадів В. Маркевича: «З приходом біль­шовицької армії у селі відбувся мітинг, на якому виступив інженер Микола Бутке- вич, лісничий пана, колишній старшина УНР. Виступав також Михайло Мельник, який дякував Червоній армії за визво­лення...»

З січня 1940 року Коропець став район­ним центром Коропецького району. З пер­ших днів більшовики почали проводити політику радянізації: націоналізацію під­приємств, заводів, фабрик, банків, колек­тивізацію села...

Із возз'єднанням прийшов і терор. Біль­шість тих, хто з радістю зустрів радянську владу, був знищений. Вже восени 1939 року 

почалося в Галичині так зване «очищення міст і сіл від ворожих елементів».

Каральні заходи розповсюджувалися на всі категорії верств населення, включаючи членів їх сімей, родичів знайомих, це були службовці колишнього держапарату, по­ліції, осадники, колишні військовослуж­бовці польської армії, заможні селяни, представники інтелігенції, учні-старшо- класники. 

Органами НКВС були розгромлені всі політичні партії й громадські об'єднання, у тому числі особливо шановані населен­ням «Просвіта», «Луг», «Сокіл». їхніх ке­рівників та значну кількість членів оголо­сили «ворогами народу» й ув'язнили. Особ­ливо ретельно енкаведисти вистежували членів ОУН. В Коропці арешти прово­дились під керівництвом товариша Пугіля, начальника Коропецького НКВС. Перши­ми були заарештовані поляки: лікар Чижевський з дружиною, поліцейський постерунку Тимохович Казимир, директор школи Квецень Йосиф, член підпільної польської організації «Стшельци» та інші. За доносами восени 1939 р.-взимку 1941р.

Краєвиди селища Коропець.