Умови вступу до Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою у 2012 році для випускників 9-х класів


I. До Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою приймаються юнаки та дівчата - громадяни України віком 14-16 років, які здатні за станом здоров'я навчатись в ліцеї, виявили бажання стати офіцерами Збройних Сил та інших військових формувань України та мають базову середню освіту, закінчили 9 класів у 2012 році.

II. Юнаки і дівчата, які виявили бажання вступити до ліцею, подають особисто або висилають до ліцею поштою в термін з 1 квітня до 30 червня 2012 року такі документи:
1. Свідоцтво про народження (3 копії).
2. Особова справа з школи.
3. Довідка про ідентифікаційний код (3 копії).
4. Характеристика зі школи. Завірена круглою печаткою.
5. Автобіографія.
6. Виписка оцінок за І семестр, завірена печаткою.
7. Довідка з місця роботи батьків про те, що працюють або довідку про те, що вони не працюють.
8. Довідка про сімейно-майновий стан.
9. Довідка про склад сім’ї.
10. 6 фотокарток (3х4)
11. Медична довідка форми 86-У, як для вищих навчальних закладів. Бажано через військкомат, де має бути вказано, що дитина придатна для військової служби, навчання.
12. Довідка про прививки – Ф-63.
13. Медична книжка розвитку дитини (є в школі у медсестри)
14. додаток до медичної книжки Ф-25
15. Флюорографія, кардіограма серця.
16. Оригінал свідоцтва про освіту, додаток до нього та свідоцтво про народження кандидат привозить з собою на вступні екзамени.
17. Конверти з марками – 4 шт.
18. Зошити в клітинку – 2 шт., в лінійку – 1 шт.
19. Папка-швидкозшивач.
20. 10 аркушів паперу ксероксного (формат А4)
21. 10 файлів.

Приймальна комісія до 25 червня повідомляє про їх зарахування вступниками до ліцею. Вступні випробування проводяться в період з 30 червня по 9 липня 2012 року.

III. Вступні випробування передбачають:
1. Фахові вступні випробування:
- професійно - психологічне обстеження;
- медичний огляд;
- рівень фізичної підготовки.

Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до вступних іспитів не допускаються.


2. Вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін:
- військово-фізичний профіль – українська мова (диктант);
- військово-правовий профіль – тестові завдання з історії України і правознавства;
- військово-технічний профіль – тестові завдання з алгебри та геометрії.

IV. Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних іспитів, зараховуються діти - сироти, діти, які залишились без опіки (піклування) батьків, а також діти, у яких один з батьків - військовослужбовців загинув при виконанні службових обов'язків.

Першочергове право на зарахування до ліцею при рівності набраних балів мають юнаки та дівчата з числа дітей, батьки яких учасники бойових дій, дітей військовослужбовців, дітей, батьки яких були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або загинули при виконанні службових обов'язків та дітей з багатодітних сімей.

Копії документів, що засвідчують право на першочергове зарахування або на зарахування поза конкурсом до ліцею подаються разом з іншими документами.